Jubileusz 100 – lecia Szkoły

dosponsor

Siedlce, 10.07.2017 r.

Szanowni Państwo,                                                                         

Niezwykle miło nam poinformować o przypadającym 12 października 2017 roku jubileuszu 100 – lecia Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach. Historia naszej szkoły sięga korzeniami 1917 roku, kiedy to pierwszy rocznik przekroczył próg naszej placówki.
Od tamtego czasu szkoła kilkukrotnie zmieniała swoją lokalizację. W 1961 roku została usytuowana w budynku przy ulicy 10 Lutego, gdzie jej siedziba mieści się do chwili obecnej.

Te 100 lat to czas wielu sukcesów i osiągnięć. Sukcesów zarówno uczniów jak i nauczycieli, których kolejne pokolenia intensywnie pracowały na wizerunek naszej placówki w środowisku. Wizerunek ukształtowany i oparty na mądrości, pracowitości, pomocy drugiemu człowiekowi oraz odwadze w przełamywaniu barier.

Naszym gorącym pragnieniem jest, aby obchody te stały się prawdziwym świętem wszystkich roczników, które stworzyły piękną historię szkoły. Aby powiązały przeszłość z teraźniejszością, pozwoliły na odnowienia starych przyjaźni, wymianę doświadczeń i stały się równocześnie niepowtarzalną okazją do wielu wspomnień, wzruszeń, uśmiechów. Bowiem jubileusz to z jednej strony czas podsumowań wiekowej historii i działalności szkoły, z drugiej natomiast, to okazja do spotkań dla absolwentów, uczniów, rodziców, byłych i obecnych pracowników oraz sympatyków naszej szkoły. Nie mamy zatem wątpliwości, że ta wyjątkowa dla całego miasta uroczystość przyciągnie dużą grupę odbiorców oraz zainteresowanie mediów.

Dlatego też na organizatorach, ale również na społeczności lokalnej spoczywa zaszczyt i jednocześnie odpowiedzialność nadania tej ważnej uroczystości odpowiedniej rangi. W związku z powyższym, zwracamy się z uprzejmą prośbą o pomoc w organizacji naszego wspólnego przedsięwzięcia i rozważenie możliwości wsparcia finansowego jubileuszu. Ponieważ celem Rady Rodziców jest wspieranie placówki w jej działaniach, bardzo liczymy na Państwa ciekawe pomysły, aktywny udział w przygotowaniach i inne formy aktywności.

Na realizację i odpowiednią oprawę uroczystości przeznaczamy przede wszystkim własne siły i środki, lecz ze względu na spodziewaną dużą liczbę uczestników gorąco liczymy na Państwa wsparcie. Otrzymane środki przeznaczymy na:

– wydanie folderów jubileuszowych,

– druk zaproszeń,

– zakup upominków okolicznościowych,

– zorganizowanie wystaw jubileuszowych.

W zamian możemy zaoferować:

– umieszczenie logotypu Firmy w materiałach promocyjnych oraz na oficjalnej stronie internetowej szkoły – w zakładce Jubileusz 100-lecia,

– wielokrotne wyświetlanie logo na monitorach w korytarzach szkolnych,

– rozstawianie roll-up’ów na terenie szkoły.

Jesteśmy przekonani, że działania społeczne, które stanowią dla młodzieży godny naśladowania przykład zaangażowania w sprawy publiczne, przynoszą ogromną satysfakcję. Głęboko wierzymy, że pomoc Państwa umożliwi zrealizowanie zamierzonej inicjatywy i będzie wspaniałym wkładem w edukację, promocję Miasta Siedlce oraz Państwa Firmy.

Bliższe informacje na temat Jubileuszu można uzyskać w sekretariacie szkoły pod numerem tel. 25 794 33 91, jak również na stronie internetowej http://www.czworka.siedlce.pl/ w zakładce Jubileusz 100-lecia Szkoły. Wszelkie pytania można kierować również na adres e-mail: sp4siedlce1@wp.pl

Będziemy wdzięczni za każdą okazaną pomoc.

Z poważaniem

Przemysław Anusiewicz

Konto Rady Rodziców: Bank Spółdzielczy w Siedlcach  75 9194 0007 0000 1834 2000 0010

(powyższe pismo do sponsorów w pdf)

Zaproszenie Absolwenci

sponsorzy tablica