Jubileusz 100-Lecia Szkoły za nami

Nasze stulecie widziane oczami: Miasta Siedlce, Tygodnika Siedleckiego, Podlasia 24, TV WschódSpinu, Tuby Siedlec i Życia Siedleckiego.

Nasza szkoła ma już 100 lat! 12 października 2017 r. miały miejsce główne uroczystości związane z tym pięknym Jubileuszem. Przygotowywaliśmy się do nich wiele miesięcy, ostatnie tygodnie były czasem naprawdę ciężkiej pracy – wszystko po to, aby ten dzień miał jak najpiękniejszą oprawę. Uczniowie pisali wypracowania pt. „Czwórka za 50 lat” oraz wykonywali prace plastyczne na ten sam temat. Szkoła została udekorowana. Przygotowano też wystawę historyczną. Uroczystość zaczęliśmy w siedleckiej katedrze o godz. 10.00 Mszą świętą sprawowaną przez ks. kan. dr  Pawła Kindrackiego, zastępcę dyrektora Wydziału Nauczania Kurii Diecezjalnej Siedleckiej w koncelebrze z proboszczem Parafii Katedralnej pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Siedlcach – ks. kanonikiem Grzegorzem Suchodolskim, jego poprzednikiem – ks. prałatem Eugeniuszem Filipiukiem obecnie proboszczem Parafii Zwiastowania NMP w Żelechowie, dyrektorem Katolickiej Szkoły Podstawowej, ks. Pawłem Siedlanowskim i ks. Piotrem Oskrobą,  kapelanem szpitala w Radzyniu Podlaskim a jednocześnie absolwentem SP4. Po Mszy zgromadziliśmy się w specjalnie przygotowanym na ten dzień eleganckim, białym namiocie ustawionym na boisku szkolnym. Przy okrągłych stołach zasiedli zaproszeni goście, sponsorzy, uczniowie, pracownicy, także emerytowani, absolwenci i przyjaciele naszej szkoły. Uroczystość prowadzili uczniowie z klasy siódmej: Wiktoria Sawicka i Janek Kirsch. Został wprowadzony sztandar szkoły i odśpiewaliśmy hymn państwowy. Zebranych przywitał gospodarz szkoły – pan dyrektor Przemysław Anusiewicz. Przypomniał pokrótce historię Czwórki, rolę jaką pełniła i pełni w środowisku lokalnym, sukcesy, realizowane projekty i plany na lata kolejne. Odczytany został list gratulacyjny od  Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – pana Andrzeja Dudy i Pierwszej Damy RP pani Agaty Kornhauser – Dudy,  a także od Ministra Energii – pana Krzysztofa Tchórzewskiego. Głos zabrał senator RP – pan Waldemar Kraska i inni zaproszeni goście. Padło wiele ciepłych i serdecznych słów, gratulacji, życzeń i wzruszających wspomnień.

Następnie zostały wręczone jubileuszowe statuetki. Na koniec tej części obchodów delegacja uczniów pod opieką nauczyciela udała się na Cmentarz Centralny, aby na grobach dawnych pracowników Czwórki zapalić znicze i złożyć kartki z napisem „Jubileusz 100-lecia Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach. Pamiętamy”. Wiemy bowiem, że kształt obecnej Czwórki to nie tylko zasługa współczesnych, ale także praca i poświęcenie wielu pokoleń dawnych pracowników i uczniów. W dalszej części spotkania obejrzeliśmy przedstawienie „Wybrane sceny z życia szlachty” na podstawie „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. Niezwykłe było to, że wystąpili w nim uczniowie, rodzice i nauczyciele Czwórki. Inwokację recytował pan dyrektor, który na koniec poprowadził poloneza. Gra aktorów została nagrodzona gromkimi brawami.

Dalsza część uroczystości odbyła się przed głównym wejściem do szkoły. Tam, przy alejce, został odsłonięty niezwykły pomnik – ławeczka z Adamem Mickiewiczem. Ostatnim punktem programu części oficjalnej było zamknięcie kapsuły czasu z zaleceniem, by została otworzona 12 października 2067 r. Umieszczono w niej: publikację wydaną z okazji jubileuszu – „100 lat z Czwórką”, tekst, nuty i płytę CD z hymnem szkoły, tarcze i odznaki, listy nauczycieli pracowników i uczniów, rady rodziców, arkusz ocen i świadectwa, strój szkolny, prace uczniów: wypracowania „Czwórka za 50 lat”, prace plastyczne, życzenia dla uczniów/ szkoły w 150 rocznicę istnienia, książkę i kalendarz wydane z okazji 50-lecia funkcjonowania szkoły w budynku przy ul. 10 Lutego 18, płytę z filmami o szkole, zeszyty uczniów, piórnik, maskotkę, grę o szkole, gazetkę szkolną, numer „Tygodnika Siedleckiego”. Następnie chór odśpiewał hymn szkoły – wzbogacony o nowe zwrotki. Po tej części wszyscy weszli do szkoły, gdzie mogli wpisać się do kroniki, i obejrzeć przygotowane wystawy. Każdy z uczestników Jubileuszu otrzymał  egzemplarz specjalnego wydania gazetki szkolnej „Czwórka z Plusem” i niemal 300 stronicową publikację wydaną z okazji 100-lecia szkoły. Jest to opracowanie zbiorowe pod reakcją Anny Pluty i Jolanty Niewęgłowskiej. W książce „100 lat z Czwórką” znalazły się unikatowe zdjęcia przedwojennej szkoły, wspomnienia i wiele ciekawych informacji o dawnej i współczesnej szkole. Potem był czas na jubileuszowy tort, poczęstunek, rozmowy z przybyłymi gości, pamiątkowe zdjęcia i oglądanie wystaw.

Z okazji 100 – lecia szkoły zostały przygotowane różnorodne wystawy, które ukazywały historię naszej placówki. Wszystkie informacje były przygotowywane przez nauczycieli uczących w szkole już wiele miesięcy przed uroczystością. Wystawa zatytułowana „100 lat z Czwórką” była podzielona na kilka części: dyrektorzy, składy rady pedagogicznej, słynni absolwenci, kalendarium, konkursy przedmiotowe, wolontariat i osiągnięcia sportowe. Wszystkie te tablice wystawione zostały na korytarzu szkolnym, aby zarówno goście jak i uczniowie mogli zapoznać się z barwną historią szkoły. Oddzielną część wystawy stanowiły tablice, na których zaprezentowana była historia Szkół Mickiewiczowskich z Polski i ze świata, z którymi nawiązaliśmy kontakt oraz listy, które otrzymaliśmy z okazji 100 – lecia szkoły. Wśród tych listów gratulacyjnych znalazł się list od Prezydenta Rzeczypospolitej Pana Andrzeja Dudy i Pierwszej Damy Rzeczypospolitej Pani Agaty Kornhauser – Dudy, od Minister Edukacji Narodowej Pani Anny Zalewskiej oraz od JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach Pani Tamary Zacharuk. Szkoły Mickiewiczowskie, które nadesłały informacje o swoich placówkach to: Polska Szkoła im. Adama Mickiewicza Chicago, Zespół Kształcenia im. Adama Mickiewicza w Łubianie, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Kędzierzynie Koźlu, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Rawiczu, II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi  im. Adama Mickiewicza  w Słupsku, Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile, Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Staniątkach, Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Żelkowie-Kolonii, III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Tarnowie, Szkoła Języka Polskiego im. Adama Mickiewicza  w Sterling Heights, Michigan, USA.
Dużym zainteresowaniem  cieszyły się również wystawy prac plastycznych i literackich . W pracach tych uczniowie opisywali i malowali jak wyobrażają sobie wygląd szkoły i system edukacji za 50 lat.

Jak powiedział w przemówieniu pan dyrektor, tego dnia została zapisana nowa, niezwykła karta w dziejach szkoły. Wszystkich Gościom dziękujemy, że byli tego dnia z nami! Sponsorom dziękujemy za pomoc i wsparcie w przygotowaniu uroczystości!

sponsorzy tablica