„Jak zostać odkrywcą” sprawdzała klasa 4b i 7b

jzo4b7bDnia 11 lutego uczniowie z klas 4b oraz 7b pod opieką pani Agnieszki Protasiuk, pani Pauliny Czarnockiej i pani Joanny Mamcarz po raz kolejny udali się na Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny na zajęcia warsztatowe w ramach projektu „Jak zostać odkrywcą”.
Uczniowie klasy 4 na zajęciach z chemii pt. „Czego chemik szuka w kuchni?”, dowiedzieli się, że skrobia daje energię na dłuższy czas niż cukry proste, a element, który pozwala rosnąć i budować mięśnie nowinki to białko. Zbadali również zawartość skrobi i witaminy C w różnych produktach.
Na zajęciach z informatyki uczniowie z klasy 4b poznali instrukcje: jeżeli, powtórz dopóki oraz powtórz ciągle. Pisali już bardziej skomplikowane programy zawierające te polecenia.
Uczniowie z klasy 7 poznali różne rodzaje wahadeł na zajęciach z fizyki. Wykonali doświadczenia z wahadłem sprężynowym oraz matematycznym.
Natomiast na warsztatach z chemii zajmowali się doświadczeniami związanymi z ziemią, poznali szkło wodne, zrobili beton oraz gipsowego ludzika.