Informacje dla rodziców uczniów oddziału przedszkolnego oraz klas pierwszych na rok szkolny 2019/2020

Informacje dla rodziców uczniów oddziału przedszkolnego oraz klas pierwszych  na rok szkolny 2019/2020

 1. W szkole obowiązuje strój szkolny (Statut szkoły 71.2)I termin mierzenia: 24 – 28.06.2019 r.
  poniedziałek, środa, piątek 00 -15.00; wtorek, czwartek 12.00 – 17.00                                                                                                                                                                                II termin mierzenia: 26 – 30.08.2019 r. poniedziałek, środa, piątek  10.00 -15.00; wtorek, czwartek 12.00 – 17.0Odpłatność w dniu składania zamówienia. Cennik dostępny jest na stronie szkoły oraz na tablicy ogłoszeń.
 1. Zapisy na świetlicę szkolną 24 – 28.06.2019 r. Druk dostępny jest w świetlicy szkolnej, sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej szkoły.
  Wypełniony wniosek proszę złożyć do sali nr 1 podczas mierzenia strojów szkolnych bądź do sekretariatu szkoły.

  1. Koszt wyprawki świetlicowej w roku szkolnym 2019/2020 – 100,00 zł
 1. Do odbioru dzieci ze świetlicy służy Karta Rodzica – 5,00 zł / szt.
  Zamówienie wraz z opłatą proszę dokonać podczas mierzenia strojów szkolnych w sali nr 1.
 1. Identyfikator imienny dla ucznia – proszę dostarczyć 1 szt. zdjęcia legitymacyjnego oraz 9,00 zł celem wykonania identyfikatora w terminie 24 – 28.08.2019 r. do sali nr 1 podczas mierzenia strojów szkolnych do sekretariatu szkoły.
  1. Wejście do szkoły – na kartę
  2. Obiady – na kartę
  3. Wypożyczanie książek – na kartę
 1. Obiady – termin płatności – wrzesień i styczeń początek miesiąca, a później do końca miesiąca za następny miesiąc. Stawka dzienna 3,50 zł.
 1. Szafki szkolne – o przydziale decyduje Rada Rodziców. Podanie do sekretariatu szkoły od 10.06.2019 r.
 2. Wyprawka dostępna będzie na stronie szkoły w okresie czerwiec / lipiec jak również na tablicy ogłoszeń.
 1. Podręczniki – dzieci otrzymują ze szkoły. Podręcznik do religii we własnym zakresie.
  Tytuł oraz autor dostępny będzie na stronie szkoły oraz na tablicy ogłoszeń.
 1. Grupowanie klas 28.06.2019 godz. 15.00 na tablicy ogłoszeń znajdującej się w szatni szkolnej.
 1. Buty do chodzenia po szkole z białą podeszwą.
 1. Orzeczenie o niepełnosprawności prosimy dostarczyć do sekretariatu szkoły.
 1. Orzeczenie i opinie z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej prosimy dostarczyć do sekretariatu szkoły