Informacja w sprawie zasiłku oraz stypendium szkolnego

Zasiłek oraz stypendium szkolne dotyczy uczniów będących mieszkańcami miasta Siedlce.

Rodzice zainteresowani uzyskaniem zasiłku dla dziecka prosimy o zapoznanie się z tym dokumentem.

Rodzice zainteresowani uzyskaniem stypendium  dla dziecka prosimy o zapoznanie się z tym dokumentem.