Informacja o pracy Szkoły Podstawowej nr 4 w Siedlcach w okresie świątecznym

Dzień

Dyżur świetlicy

23 grudnia 2019 r.

Dyżur od godz. 7.00 do 17.00

24 grudnia 2019 r.

Brak dyżuru

27 grudnia 2019 r.

Dyżur od godz. 7.00 do 17.00

30 grudnia 2019 r.

Dyżur od godz. 7.00 do 17.00

31 grudnia 2019 r.

Brak dyżuru

2 stycznia 2020 r.

Dyżur od godz. 7.00 do 17.00

3 stycznia 2020 r.

Dyżur od godz. 7.00 do 17.00