Informacja nt dni 16 i 21 czerwca

Informujemy, że 16 i 21 czerwca 2017 r.
są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.

Szkoła będzie sprawowała opiekę świetlicową
nad chętnymi uczniami.

W tym dniu obiadu nie będzie,
proszę zaopatrzyć dzieci w kanapki oraz napoje
na czas pobytu w szkole.

Osoby zainteresowane opieką świetlicową
w/w dniu proszone są o zgłoszenie się
do wychowawców świetlicy szkolnej.