II Turniej Matematyczny „MateMaxus”

Dnia 4 grudnia 2018 roku w Instytucie Matematyki i Fizyki na Wydziale Nauk Ścisłych Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach odbył się II Turniej Matematyczny „Matemaxus”. Imprezę swoim patronatem objęli: Mazowiecki Kurator Oświaty, Prezydent Miasta Siedlce, Starosta Powiatu Siedleckiego i Rektor Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach.  Głównymi organizatorami i pomysłodawcami Turnieju są Szkoła Podstawowa nr 4 im. Adama  Mickiewicza w Siedlcach oraz Wydział Nauk Ścisłych UPH w Siedlcach. Turniej został otwarty przez Panią prodziekan dr Danutę Kroczewską, która powitała uczestników i życzyła im zdrowej rywalizacji.
Rywalizacja uczniów odbyła się  w systemie pucharowym. Zadania na Turniej przygotowała komisja w składzie: dr Marek Siłuszyk(UPH), mgr Agnieszka Protasiuk(SP4), mgr Katarzyna Karpiarz(SP4), która również przeprowadziła turniej. Uczniowie pracowali w trzyosobowych zespołach. Wspólnie rozwiązywali kolejne zadania, które pomogły rycerzowi Matemaxusowi II dotrzeć do skarbu. Tegoroczna edycja odbyła się dla klas 4, 5, 7 i 8 szkół podstawowych. W Turnieju wzięły udział szkoły: SP 1, SP 3, SP 4, SP 5, SP 6, SP 7, SP 10, SP 11, SP 12 i SP Iganie.
Podsumowanie Turnieju, na którym zostaną przedstawione ostateczne wyniki, wręczone dyplomy, statuetki, oraz nagrody rzeczowe odbędzie się 11 grudnia o godzinie 11.00 w auli 303 w Instytucie Matematyki i Fizyki na Wydziale Nauk Ścisłych Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach,.