Harmonogram zebrań rodzicielskich – 15-18 września 20202 r.

15 września

Kl. 2b – godz. 17.00 sala gimnastyczna; wejście drzwiami od sali gimnastycznej

Kl. 2c – godz. 17.00 stołówka; wejście główne

Kl. 3d – godz. 18.00 stołówka; wejście główne

Kl. 4b – godz. 17.00 s.111; wejście drzwiami od sali gimnastycznej

Kl. 5a – godz. 18.00 s. 103; wejście główne

Kl. 6d – godz. 17.00 świetlica; wejście drzwiami od tarasu

Kl. 7b – godz. 18.00 sala gimnastyczna; wejście drzwiami od sali gimnastycznej

Kl. 7c – godz. 18.00 świetlica; wejście drzwiami od tarasu

Kl. 7d – godz. 17.00 s. 102; wejście główne

16 września

Kl. 2a – godz. 18.00 stołówka; wejście główne

Kl. 4a – godz. 18.00 świetlica; wejście drzwiami od tarasu

Kl. 4c – godz. 17.00 sala gimnastyczna; wejście drzwiami od sali gimnastycznej

Kl. 4d – godz. 17.00 s.101; wejście główne

Kl. 5b – godz. 18.00 s.103; wejście główne

Kl. 6f – godz. 18.00 sala gimnastyczna; wejście drzwiami od sali gimnastycznej

Kl. 8c – godz. 17.00 świetlica; wejście drzwiami od tarasu

Kl. 8a – godz. 17.00 stołówka; wejście główne

17 września

Kl. 1b – godz. 17.00 stołówka; wejście główne

Kl. 2d – godz. 17.00 świetlica; wejście drzwiami od tarasu

Kl. 3c – godz. 17.00 sala gimnastyczna; wejście drzwiami od sali gimnastycznej;

Kl. 3a – godz. 18.00 stołówka; wejście główne

Kl. 3b – godz. 18.00 sala gimnastyczna; wejście drzwiami od sali gimnastycznej

Kl. 6b – godz. 18.00 świetlica; wejście drzwiami od tarasu

18 września

Kl. 1a – godz. 17.00 stołówka; wejście główne

Kl. 7e – godz. 17.00 świetlica; wejście drzwiami od tarasu