Godziny lekcyjne i przerwy międzylekcyjne 25.03.2019

Godziny lekcyjne i przerwy międzylekcyjne 25.03.2019

  1. 800 – 830
  2. 835 – 905
  3. 910 – 940
  4. 945 – 1015
  5. 1020 – 1050

1050 – 1115 – I Przerwa obiadowa

  1. 1115 – 1145

1145 – 1210 – II Przerwa obiadowa

  1. 1210 – 1240

1240 – 1300 –  III Przerwa obiadowa

  1. 1300 – 1330
  2. 1335 – 1405
  3. 1410 – 14.50