Eliminacje plastyczne do ogólnopolskiego konkursu „Mój szkolny kolega z Misji”

1.03. 2016 r. odbyły się eliminacje plastyczne do ogólnopolskiego konkursu „Mój szkolny kolega z Misji”. Patronat honorowy nad konkursem objęli p. Anna Zalewska – Minister Edukacji Narodowej oraz abp Celestino Migliore – Nuncjusz Apostolski w Polsce.
Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w kategorii plastycznej.
Jury konkursu: p. dr Janina Florczykiewicz i p. mgr Piotr Kozak oceniali prace konkursowe za: oryginalność formy plastycznej, estetykę pracy, samodzielność wykonania, zgodność z tematem. Najwzyżej oceniono pracę ucznia klasy 3a Marcela Trocia. Praca Marcela nosi tytuł „Trud i nadzieja”. Została zakwalifikowana do konkursu ogólnopolskiego.
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom klas I-III za wzięcie udziału w konkursie, za braterstwo, otwarcie na różne kultury i wrażliwość uczniowską.