EGZAMIN ÓSMOKLASISTY – Zaświadczenia o wyniku egzaminu

Informujemy, że zaświadczenia z egzaminu ósmoklasisty można będzie odebrać w piątek 31 lipca, przy wejściu głównym do szkoły, według harmonogramu:
klasa 8 b – godz. 12.00 – 12.30 (numery w dzienniku od 1 do 12)
klasa 8 b – godz. 12.30 – 13.00 (numery w dzienniku od 13 do 24)
klasa 8 c – godz. 13.00 – 13.30
Przypominamy o konieczności zasłaniania nosa i ust oraz zachowania odległości.
Prosimy o przyniesienie własnego długopisu.