Egzamin ósmoklasisty

W dniach 15, 16, 17 kwietnia 2019 roku planowane jest przez CKE przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty dla uczniów klas ósmych wg harmonogramu:
• z języka polskiego 15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) – godz. 9.00 – 120 minut (możliwość wydłużenia do 180 minut)
• z matematyki 16 kwietnia 2019 r. (wtorek) – godz. 9.00 – 120 minut (możliwość wydłużenia do 150 minut)
• z języka obcego nowożytnego 17 kwietnia 2019 r. (środa) – godz. 9.00 – 90 minut (możliwość wydłużenia do 135 minut)

Informacje o egzaminach znajdują się w zakładce Inne – Egzamin 2019
Uczniowie klasy I – VII mają dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

W dniach egzaminów nie będą wydawane obiady.
W dniach egzaminów świetlica nie będzie czynna.