Dzień Ziemi: gra szkolna

Z okazji Dnia Ziemi, w ostatni poniedziałek, zorganizowano u nas grę szkolną. Uczniowie z zapałem poszukiwali zagadek umieszczonych w szkole. Za poprawnie rozwiązane krzyżówki można było otrzymać „5”. Najlepsze wyniki osiągnęły: Wiktoria Pawlik, Marta Wojewódzka, Zofia Najfeld, Lena Zalewska, Emilia Wojewódzka i Zuzanna Suchon – w nagrodę otrzymały specjalne vouchery na jedną podpowiedź na sprawdzianie z biologii. Organizatorami zabawy były pp. Barbara Patoleta i Aleksandra Stecińska-Wymiatał. Okolicznościową tablicę przygotowała p. Beata Olszak.