Dzień otwarty

Dzień otwarty dla rodziców uczniów klas I – VIII

11 marca 2019 r. 17.00 – 18.00