WYNIKI Konkursu DZIECKO – UCZESTNIK RUCHU DROGOWEGO

Protokół z posiedzenia komisji Międzyszkolnego Konkursu Dziecko – Uczestnik Ruchu Drogowego Dnia 22 listopada Komisja w składzie:
Piotr Kozak – artysta plastyk, nauczyciel plastyki i techniki Publicznego Gimnazjum nr 4 w Siedlcach – przewodniczący komisji
Magdalena Sołtysiuk – Kruś – artysta plastyk, nauczyciel techniki Szkoły Podstawowej nr 10 w Siedlcach – członek komisji
Anna Spruch – nauczyciel techniki Szkoły Podstawowej nr 4 w Siedlcach – członek komisji
Agnieszka Szymani – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej Szkoły Podstawowej nr 4 w Siedlcach , koordynator konkursu – członek komisji
dokonała oceny 79 prac technicznych – makiet ( prace przestrzenne).
Do konkursu prace swoich uczniów zgłosiły szkoły:
• Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Adama Mickiewicza
• Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Władysława Broniewskiego (z oddz. integracyjnymi)
• Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Czesława Kamińskego
• Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Henryka Sienkiewicza (wchodzi w skład Zespołu Szkół Nr 1)
• Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Księżnej Aleksandry Ogińskiej
• Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Jana Pawła II
• Szkoła Podstawowa nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Siedlcach
• Katolicka Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks .Jerzego Popiełuszki
Komisja przyznała nagrody i wyróżnienia według regulaminu konkursu (dostępny poniżej) w czterech kategoriach:

Klasy I – III szkoły podstawowe – prace indywidualne
I miejsce – Zofia Kożuchowska (klasa II e) Szkoła Podstawowa nr 10
II miejsce – Kalina Anusiewicz (klasa III d) Szkoła Podstawowa nr 4
III miejsce – Amelia Mazur (klasa II b) Katolicka Szkoła Podstawowa
Wyróżnienia:
– Maksymilian Reda (klasa II b) Szkoła Podstawowa nr 10
– Mateusz Krasuski (klasa II g) Szkoła Podstawowa nr 4
– Karolina Świderska (klasa 3 a) Szkoła Podstawowa nr 6
– Małgorzata Jabłkowska (klasa 2 d) Szkoła Podstawowa nr 4

Klasy I – III szkoły podstawowe – prace zbiorowe
I miejsce – Amelia Sosnowska (kl. 2 f), Patryk Kozłowski (kl. 3 b), Zuzanna Ługowska (kl. 3 b) Szkoła Podstawowa nr 10
II miejsce – Kamil Czajkowski (kl. III d), Kornel Somla (kl. 3 d), Kornel Zieliński (kl. 3 d), Karol Czarnocki (kl. 3 d) Szkoła Podstawowa nr 7
III miejsce – Marcelina Jastrzębska (kl. 3 e), Jakub Wrona (kl. 3 e) Szkoła Podstawowa nr 7

Klasy IV – VI szkoły podstawowe – prace indywidualne
I miejsce – Jakub Radzikowski (kl. IV c) Szkoła Podstawowa nr 10
II miejsce – Karolina Mirosz (kl. IV d) Szkoła Podstawowa nr 4
III miejsce – Piotr Mączyński (kl. IV) Szkoła Podstawowa nr 11
Wyróżnienia:
– Marcin Błoński (kl. V b) Szkoła Podstawowa nr 9
– Maria Wilińska (kl. IV d) Szkoła Podstawowa nr 9
– Jakub Domski (kl. V c) Szkoła Podstawowa nr 4

Klasy IV – VI szkoły podstawowe – prace zbiorowe
I miejsce – Adam Błoński (kl. IV a), Aleksander Sawicki (kl. IV a) , Igor Sawicki (kl. IV a), Dawid Świnarski (kl. IV a), Alan Rybak (kl. IV a) Szkoła Podstawowa nr 4
II miejsce – Nina Jarkowska (kl. IV c), Maria Kuryło (kl. IV c), Malwina Powałka (kl. IV c) Szkoła Podstawowa nr 4
III miejsce – Szymon Szczepanik (kl. VI d), Jakub Korneć (kl. VI d) Szkoła Podstawowa nr 6

Rozdanie dyplomów i nagród zwycięzcom, osobom wyróżnionym i wszystkim uczestnikom odbędzie się 28 listopada o godz. 11.45 w Szkole Podstawowej im. A. Mickiewicza w Siedlcach, na które serdecznie zapraszamy dzieci i ich opiekunów.


MIĘDZYSZKOLNY KONKURS

DZIECKO – UCZESTNIK RUCHU DROGOWEGO

pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Siedlce

oraz Fundacji Pomocy dla Dzieci Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych

Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Siedlcach

Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach

 

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach

zaprasza uczniów siedleckich szkół podstawowych

do udziału w konkursie organizowanym przez naszą placówkę

 

Cele konkursu:

 • upowszechnianie wśród uczniów szkół podstawowych znajomości przepisów o ruchu drogowym;
 • zapoznanie z zasadami zachowania się na drogach (w terenie zabudowanym
  i niezabudowanym, na przejściach dla pieszych, itp.)
 • określenie poziomu przygotowania dzieci do samodzielnego uczestnictwa w ruchu drogowym.

Regulamin konkursu:

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas I – VI uczęszczających do siedleckich szkół podstawowych.

1. Kategorie wiekowe:

 • uczniowie klas I – III prace indywidualne
 • uczniowie klas I – III prace zbiorowe (grupa do 5 osób)
 • uczniowie klas IV – VI prace indywidualne
 • uczniowie klas IV – VI prace zbiorowe (grupa do 5 osób)

2. Każda placówka może zgłosić max. 3 prace w każdej kategorii.
3. Technika i forma prac:

 • praca przestrzenna (makieta) wykonana z dowolnych materiałów.

4. Każda praca powinna zawierać metryczkę napisaną komputerowo:

Imię, nazwisko autora (autorów) pracy ………………………………………..
Klasa ……………………………………….
Nazwa i adres szkoły, telefon kontaktowy, adres e-mailowy …………………………………..
Imię i nazwisko opiekuna ……………………………………….

5. Jeśli z placówki dostarczona będzie więcej niż jedna praca, wówczas należy dołączyć listę autorów prac konkursowych i ich nauczycieli prowadzących.
6. Kryteria oceny prac:

 • pomysłowość w zakresie przedstawienia tematu;
 • ogólna estetyka wykonania prac;
 • samodzielność wykonanej pracy;
 • zgodność treści z tematem konkursu.

7. Nagrody będą przydzielane za I, II, III miejsce i wyróżnienia w każdej z czterech kategorii. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy.
8. Terminarz konkursu:

Prace należy dostarczyć do Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza do dnia 21.11.2016r.
Ogłoszenie wyników i powiadomienie laureatów konkursu do 23.11.2016r. na stronie internetowej szkoły www.czworka.siedlce.pl
Rozdanie nagród dnia 25.11.2016 r. w Szkole Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach.

9. Uwagi końcowe:

 • Prace biorące udział w konkursie przechodzą na własność organizatora.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania prac w środkach masowego przekazu oraz publikacji imion, nazwisk i informacji o laureatach konkursu.
 • Dostarczenie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego regulaminu.

10. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz organizatora (art. 50 ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawach autorskich i pokrewnych. Dz. U. z 1994 r. Nr 24 poz. 83) oraz z wyrażeniem zgody na publikację tych prac na stronie internetowej szkoły i podczas wystawy prac w placówce.

Koordynatorzy konkursu: Iwona Piekarska, Maja Barszczak, Agnieszka Szymani
Telefon kontaktowy 25 794 33 91