Drzewa

drzewaPaździernik upłynął uczniom klas młodszych pod znakiem „drzewa”. W ramach projektu „Szkoła promująca zdrowie” w świetlicy szkolnej dzieci wraz z wychowawcami skupili się na pracach i działaniach, które związane były tematycznie z drzewami. Wśród prac plastycznych królowały dęby, wierzby, jesienne jabłonie i grusze, a także całe parki i wielobarwne lasy… Prace dzieci były bardzo różnorodne i wykonane różnymi technikami, jednak wszystkie bardzo staranne. Najwięcej emocji wzbudziło wykonanie drzewa z prawdziwych gałązek, które jest tak piękne, że zamieszkały na nim prześliczne SOWY! Była to praca wykonana pod kierunkiem Pani Emilii Skrzyńskiej. Wychowawcy rozmawiali również z uczniami na temat ochrony roślin, zjawisk zachodzących w przyrodzie jesienią oraz ważnej roli parków krajobrazowych.