Dokumenty związane z rekrutacją do szkoły podstawowej oraz oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2016/2017

  • Uchwała Nr XVI/192/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Miasto Siedlce, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły – Tutaj.
  • ZARZĄDZENIE Nr 22/2016 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie  harmonogramu czynności w  postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych  prowadzonych przez Miasto Siedlce na rok szkolny 2016/2017 – Tutaj.
  • ZARZĄDZENIE Nr 23/2016 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie harmonogramu czynności w  postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na rok szkolny 2016/2017 Tutaj.