Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

Szanowni Państwo. Zgodnie z § 5 ust.1 pkt 1  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego  z dnia 11 sierpnia  2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1603), po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach ustalił dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019 w następujących terminach:

  1. 02.11.2018 r. – Piątek
  2. 15 – 17.04.2019 r. – Poniedziałek – Środa
  3. 29 – 30.04.2019 r. – Poniedziałek – Wtorek
  4. 02.05.2019 r. – Czwartek
  5. 19.06.2019 r. – Środa

W ustalonych dniach szkoła będzie organizować zajęcia wychowawczo – opiekuńcze dla uczniów zainteresowanych udziałem w takich zajęciach

Przemysław Anusiewicz

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach