Dni wolne 30.04 2018 oraz 02.05 2018

Zgodnie z Zrządzeniem nr 10/ 2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach z dnia 29.09.2017 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2017 /2018, 30.04.2018 r. – Poniedziałek oraz 02.05.2018 r. – Środa  są dniami wolnymi od zajęć lekcyjnych.

W w/w dniach szkoła będzie organizować dla zainteresowanych uczniów opiekę na świetlicy szkolnej. Prosimy o zapisywani się u wychowawców świetlicy do dnia 26 kwietnia 2018 roku.