Czytamy Chłopów non stop!

chlopi15aUczennica 6a Wiktoria Trochimiak i nauczyciel języka polskiego Jolanta Niewęgłowska wzięły udział w akcji zorganizowanej w Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach: Czytamy Chłopów non stop!  Patronat honorowy nad tym przedsięwzięciem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. W tym roku mija 90. rocznica śmierci Władysława Reymonta dlatego rok ten jest ogłoszony Rokiem Reymonta na Mazowszu. Ambicją pomysłodawców było ustanowienie rekordu świata w czytaniu powieści Chłopi bez przerwy. W akcji wzięło udział 200 osób: aktorzy, politycy, samorządowcy, dziennikarze, sportowcy, nauczyciele i uczniowie. W pięknej sali kominkowej, w blasku świec, uczestnicy zmierzyli się z tym niełatwym tekstem. Satysfakcja była ogromna!