„CZYTAM, WIĘC… WIEM”

Majowy tekst do konkursu „CZYTAM, WIĘC… WIEM” już jest dostępny w zakładce Samorządu Uczniowskiego (Szkoła -> Samorząd Uczniowski)