Cyberprzemoc i zagrożenia płynące z Internetu

Dnia 25.01.2017 r. z inicjatywy Dyrekcji, Samorządu Uczniowskiego oraz pedagoga szkolnego odbyło się w naszej szkole spotkanie z przedstawicielami Policji na temat „Cyberprzemoc i zagrożenia płynące z Internetu”. Przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach: pan asp. szt. Janusz Cabaj i pani sierżant sztabowy Edyta Barycka przybliżyli uczniom problematykę związaną z  cyberprzemocą. Szczególną uwagę zwrócili na bezpieczne korzystanie z portali społecznościowych, publikowanie zdjęć i filmów oraz na ochronę danych.

Przeprowadzone zajęcia bardzo podobały się naszym uczniom i były dla nich bardzo cenną lekcją. Serdecznie dziękujemy Miejskiej Komendzie Policji w Siedlcach za współpracę.