Biskup Siedlecki Kazimierz Gurda w naszej szkole

biskup18W ramach wizytacji kanonicznej w Parafii Katedralnej Ksiądz Biskup Kazimierz Gurda w dniu 8 maja 2018 roku odwiedził leżącą na terenie parafii naszą szkołę. Księdza Biskupa, wraz z towarzyszącymi mu: Proboszczem Parafii Katedralnej – ks. kan. Grzegorzem Suchodolskim oraz kapelanem – ks. dr. Leszkiem Borysiukiem, powitał Dyrektor SP 4 pan Przemysław Anusiewicz oraz panie Wicedyrektor: Anna Pluta i Agnieszka Szymani. Następnie w sali gimnastycznej Dostojny Gość został powitany przez uczniów i nauczycieli szkoły. Wszyscy potem mieli okazję obejrzeć krótki spektakl słowno – muzyczny dotyczący dwusetnej rocznicy powstania Diecezji Siedleckiej oraz roli ewangelicznego miłosierdzia w naszym życiu. Występ uczniów, przygotowany przez szkolnych katechetów: s. Urszulę Krasuską, s. Józefę Kwiatkowsą i p. Michała Woźniaka, został urozmaicony tematyczną prezentacją multimedialną. Na uwagę zasługuje również piękna oprawa muzyczna oraz  scenografia. Po występach głos zabrał Ksiądz Biskup, który, w nawiązaniu do spektaklu, opowiadał uczniom o dziejach naszej diecezji, zwracając szczególną uwagę na wybitne postaci z jej historii oraz na ważne dzieła miłosierdzia, które były i są tu prowadzone. Gość szkoły na koniec pomodlił się ze wszystkimi i udzielił pasterskiego błogosławieństwa.
Następnie Biskup Siedlecki spotkał się  z Dyrekcją i Gronem Pedagogicznym SP 4. Mieliśmy wówczas okazję do rozmowy o działalności Szkolnego Koła Caritas nr 30, prężnie działającego w naszej szkole i świętującego w bieżącym roku  10 – lecie istnienia.
Ksiądz Biskup dziękował wszystkim za pracę i trud  wychowywania dzieci i młodzieży. Mówił też o znaczeniu pracy nauczyciela – wychowawcy, który nie bez powodu zwany jest przede wszystkim pedagogiem. Pasterz Diecezji Siedleckiej wspominał też o  katechezie szkolnej, wyraził radość, że jest tu prowadzona, że szkoła jest życzliwa, że współpracuje z katechetami, a i oni sami czynnie uczestniczą w życiu SP 4. Ksiądz Biskup na koniec wpisał się do Kroniki Szkolnej oraz pożegnał się ze wszystkimi uczestnikami spotkania.