Bezpieczeństwo przede wszystkim

W ostatnim czasie klasy 8b, 8d i 8f pod opieką nauczyciela edukacji dla bezpieczeństwa odwiedziły Instytut Nauk o Bezpieczeństwie na UPH w Siedlcach. Uczniowie uczestniczyli w bardzo ciekawych warsztatach z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, używania plecaka ewakuacyjnego i strzelania na wirtualnej strzelnicy. Dr Maciej Tołwiński przeprowadził warsztaty z przygotowania do użycia broni palnej. Ósmoklasiści dowiedzieli się, jak bezpiecznie korzystać z broni oraz jaką postawę przyjąć podczas strzelania. Prof. Paweł Szmitkowski zapoznał uczniów z działaniami w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń, ponadto uczniowie mieli możliwość poznać zawartość plecaka ewakuacyjnego. Najważniejsze rzeczy, ktore należy zabrać ze sobą to m. in. woda, prowiant, latarka, małe radio, kompas. Dr Agnieszka Araucz-Boruc przypomniała uczniom umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Zajęcia w tej formie na pewno zostaną na długo w pamięci.