Apel podsumowujący wyniki w nauce, frekwencji i zachowaniu za I semestr

Apel z 17 lutego 201617.02.2016 r. uczniowie klas IV – VI uczestniczyli w apelu, zorganizowanym w celu podsumowania wyników w nauce, frekwencji i zachowania w pierwszym semestrze roku szkolnego 2015/2016.
Pan dyrektor Przemysław Anusiewicz wręczył dyplomy uczniom, którzy uzyskali bardzo dobre wyniki w konkursie Alfik Matematyczny. Należą do nich: Maciej Karabin, Mikołaj Taczalski
i Maksym Mnich.
W bieżącym roku szkolnym 13 uczniów klas czwartych wstąpiło w szeregi Szkolnego Koła Caritas . Pan dyrektor Przemysław Anusiewicz wręczył legitymacje członkowskie: Zuzannie Barei, Wiktorii Gotowickiej, Magdalenie Jabkowskiej, Aleksowi Kaliniakowi, Małgorzacie Kołodziejak, Natalii Korszeń, Gabrieli Kowalczyk, Wiktorii Kruk, Zofii Lichograj, Aleksandrze Marciniak, Amelii Paczuskiej, Małgorzacie Roman i Maciejowi Wyrębiakowi.
Przed nimi i pozostałymi członkami koła kolejne wyzwanie – zbiórka żywności o długim terminie ważności dla korzystających ze stołówki Caritas. Zachęcam wszystkich uczniów do podzielenie się posiłkiem zwłaszcza w okresie Wielkiego Postu. Opiekun SKC Teresa Szyba