Aktualna karta zgłoszenia dziecka na świetlicę

Karta do pobrania poniżej. Wydrukowaną i wypełnioną kartę należy dostarczyć do naszej świetlicy albo do szkolnego sekretariatu do końca wakacji. Można ją również wrzucić do skrzynki podawczej przy wejściu do naszej szkoły.