Akcja wielkopostna

Szkolne Koło Caritas wraz z nauczycielami religii oraz Samorządem Uczniowskim zaprasza wszystkich uczniów naszej szkoły do Wielkopostnej Akcji Okruszek. Akcja ma na celu kształtowanie u uczniów szacunku dla chleba. Jakże często w naszej szkole jesteśmy świadkami, że chleb, który jest nam podarowany jako drugie śniadanie, bądź otrzymany w stołówce szkolnej podczas obiadu, jest zostawiany na parapetach okien, wrzucany do pojemników na śmieci lub leży na podłodze i jest deptany przez innych uczniów. A w tym samym czasie na całym świecie są ludzie, którzy umierają z głodu lub szukają jedzenia w śmietnikach. Okażmy solidarność z ubogimi poprzez szacunek dla kromki chleba, dla każdego leżącego okruszka. Zechciejmy wykazać szczególną czujność i wrażliwość podczas tej Akcji Wielkopostnej. Dziękujemy za pomoc.