Akademie z okazji 225 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

3maj201629 kwietnia w naszej szkole w klasach I-III i IV-VI odbyły się uroczyste akademie upamiętniające uchwalenie Konstytucji 3 Maja.

Klasy młodsze: Uroczystości towarzyszył Sztandar Szkoły, a honorową wartę pełniły szkolne zuchy z drużyny „Orzełki”. Dzieci z klasy III b i IIIc pod kierunkiem p. Marii Kańskiej i p. Pauliny Krawczyk zaprezentowały wiersze i piosenki, których treść dotyczy tego ważnego w dziejach Polski wydarzenia. Uczniowie mogli też obejrzeć prezentację przygotowaną przez p. Dariusza Enihowta.

Klasy starsze: Klasa VI b przygotowała przedstawienie, przybliżające dzieciom zrozumienie ważnego wydarzenia, jakim było uchwalenie przez Sejm nowoczesnej  Konstytucji,  regulującej ustrój prawny naszego kraju. Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie, a drugą po konstytucji Stanów Zjednoczonych nowoczesną ustawą zasadniczą. Występ klasy VI b uświetnił chór szkolny, wykonując pieśni patriotyczne.

Teresa Szyba