Odpłatność za obiady w lutym

Luty  2023 r.

Uczniowie:   10 obiadów x 5,00 zł = 50,00 zł

Przyjmowanie płatności wyłącznie przelewem bankowym

ŻYWIENIE     10 1050 1953 1000 0023 5335 6955   ING Bank Śląski

Uprzejmie prosimy o dokonanie wpłat w terminie:

od 21.01.2023 r. do 30.01.2023 r.

Wpłaty dokonane po tym terminie będą zwracane

Nauczyciele: 10 obiadów x 8,50 zł = 85,00 zł

Zgłaszanie rezygnacji z obiadów tel. 25 794 33 95 i do 8.30 danego dnia