9 czerwca (piątek) – dzień bez zajęć dydaktycznych

Prosimy o zapoznanie się z ogłoszeniem.