Finał III Diecezjalnego Konkursu Biblijnego

6 kwietnia w Katolickiej Szkole Podstawowej im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki odbyły się finał i podsumowanie III Diecezjalnego Konkursu Biblijnego. Konkurs przebiegał pod hasłem: „Spotkania z Jezusem w Ewangelii wg św. Łukasza”. Zadaniem uczniów było zapoznanie się z treścią. Ewangelii wg św. Łukasza wraz z przypisami do tej księgi.
III Diecezjalny Konkurs Biblijny odbywał się w szkołach podstawowych w diecezji siedleckiej i był skierowany do uczniów klas siódmych. Za przeprowadzenie konkursu byli odpowiedzialni katecheci. W naszej szkole odpowiedzialną była s. Urszula Krasuska. Konkurs odbywał się w trzech etapach; etap szkolny – 28 lutego 2019 r, w tym etapie wzięło udział 2306 uczniów z 230 szkół. Do drugiego etapu zakwalifikowało się 74 uczniów. W rejonie siedleckim I miejsce zajął uczeń naszej szkoły Kacper Rosa i zakwalifikował się do finału. 20 finalistów walczyło o miejsce na podium. Trzy pierwsze miejsca wywalczyli chłopcy, wśród nich trzecie miejsce zajął uczeń naszej szkoły Kacper Rosa. Opiekunem była s. Urszula Krasuska. Kacprowi gratulujemy sukcesu.