Gościły u nas panie z Biblioteki Pedagogicznej w Siedlcach

312 listopada na kolejne spotkanie w ramach projektu edukacyjnego „Czwórka czyta dzieciom”przyszły Pani Anna Mirońska i Katarzyna Czarnocka – Pasztor z Biblioteki Pedagogicznej w Siedlcach. Panie czytały dzieciom z klasy 1a książki podróżnicze a dzieciom z klasy 2b o tematyce związanej z Dniem Niepodległości. Panie ciekawie zaprezentowały książki, dopowiadały ciekawostki, pokazywały mapy, rozmawiały z dziećmi. Zainteresowały dzieci tematem.12