230. ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

3 maja 1791r. – Sejm Wielki uchwalił pierwszą w nowożytnej Europie, a drugą na świecie po amerykańskiej, konstytucję. Rocznicę jej uchwalenia uroczyście obchodzili polscy patrioci już podczas rozbiorów, pomimo represji i sprzeciwu zaborców.
Wielkim świętem państwowym była ta data w okresie międzywojennym. Niestety po II wojnie światowej, w nowej rzeczywistości politycznej i ustrojowej, zaprzestano obchodzenia tego jubileuszu. Dopiero 6 kwietnia 1990 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zdecydował przywrócić jako święto państwowe dzień 3 Maja, to jest rocznicę uchwalenia pierwszej polskiej konstytucji z 1791 roku. Corocznie upamiętniamy ten doniosły fakt w historii Polski uroczystymi akademiami, a 3 maja jest dniem wolnym od pracy i nauki. Również w tym roku, mimo nauki zdalnej spowodowanej pandemią koronawirusa uczniowie z klasy II a i III b pod kierunkiem p. Katarzyny Kamińskiej oraz p. Beaty Ługowskiej przygotowali krótki montaż słowno – muzyczny i wystawę prac plastycznych. Niech to święto zachęci nas wszystkich do refleksji nad tym, czym jest WOLNOŚĆ, OJCZYZNA I PATRIOTYZM.

k3ma1

W klasach starszych uczniowie z klasy 7d pod opieką p. Anny Jeznach-Mierzejewskiej przygotowali prezentację. Wiwat 3 Maj!