Narodowe Czytanie 2023

Narodowe Czytanie 2023

Włączając się w akcję Narodowe Czytanie 2023, którą objęła swoim patronatem polska Para Prezydencka, 11 września zorganizowaliśmy krótkie spotkanie czytelnicze w Kąciku Patrona naszej szkoły. Uczniowie klas 5c, 6a, 6b i 7a, pod opieką pań Jolanty Niewęgłowskiej i Anny Szostak, przygotowali i wzorcowo odczytali fragmenty „Nad Niemnem”. Spotkanie rozpoczęła pani Dyrektor Anna Pluta, która odczytała […]