Odpłatność za obiady za miesiąc wrzesień

Odpłatność za obiady za miesiąc wrzesień

Odpłatność za obiady wrzesień 2022 r. Uczniowie: 21 obiadów x 5,00 zł = 105,00 zł Przyjmowanie płatności wyłącznie przelewem bankowym ŻYWIENIE 10 1050 1953 1000 0023 5335 6955 ING BankŚląski Uprzejmie prosimy o dokonanie wpłat w terminie: od 24.08.2022 r. do 01.09.2022 r. Wpłaty dokonane po tym terminie będą zwracane Nauczyciele: 21 obiadów x 8,50 […]

Stypendium i zasiłek szkolny w roku szkolnym 2022/2023 

STYPENDIUM SZKOLNE DLA UCZNIÓW BĘDĄCYCHMIESZKAŃCAMI MIASTA SIEDLCENA ROK SZKOLNY 2022/2023TERMIN PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW: OD 1 DO 15 WRZEŚNIA 2022 R.Warunkiem przyznania stypendium jest udokumentowanie trudnej sytuacji materialnej rodziny ucznia, której miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie może przekraczać kwoty 600,00 zł (kryterium obowiązuje od 01.01.2022 r.).Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca […]

Sukcesy uczniów klasy 1c

Sukcesy uczniów klasy 1c

Od 29.06.2022 r. do 02.07.2022 r. trzech uczniów z klasy 1c brało udział w Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej w Malborku. Wolf Malbork Cup. Ignacy Żuk, Aleksander Szymański, Filip Dorosz Uczniowie zdobili Puchar za zajęcie 3 miejsca! Był to kilkudniowy turniej, a dla niektórych pierwszy dłuższy wyjazd bez rodziców. Na co dzień uczniowie naszej szkoły trenują […]