Procedury w zakresie organizacji zajęć  klas I – III w Szkole Podstawowej Nr 4 w Siedlcach od 18 stycznia 2021 r. w związku z zagrożeniem zakażenia SARS-CoV-2

Procedury w zakresie organizacji zajęć klas I – III w Szkole Podstawowej Nr 4 w Siedlcach od 18 stycznia 2021 r. w związku z zagrożeniem zakażenia SARS-CoV-2

Poniższe procedury w zakresie organizacji zajęć klas I – III w wersji pdf. ORGANIZACJA POBYTU W SZKOLE UCZNIÓW Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. Przyprowadzić i odebrać dziecko ze szkoły powinien tylko jeden rodzic/ opiekun. W drodze do i ze szkoły rodzice/opiekunowie […]