Opłata za obiady za miesiąc listopad 2020

Opłata za obiady za miesiąc listopad 2020

 Odpłatność za obiady w miesiącu LISTOPAD Dzieci z klas 1-3: 20 obiadów x 3,50 zł = 70,00 zł. Przyjmowanie odpłatności WYŁĄCZNIE PRZELEWEM od 26.10.2020 r. do 31.10.2020 r. włącznie na rachunek żywieniowy 10 1050 1953 1000 0023 5335 6955 !!! Decyduje data wpływu, wpłaty po terminie będą zwracane !!! Zgłaszanie rezygnacji z obiadów tel. 25/794-33-95 do 8.30 […]