ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Ze względów bezpieczeństwa rozpoczęcie roku szkolnego nastąpi podczas spotkań klasowych z wychowawcą. Uczniowie klas II -VIII uczestniczą w spotkaniach samodzielnie (rodzice nie wchodzą do budynku szkoły). Uczniowie klas I wchodzą do budynku szkoły z jednym rodzicem (jedno dziecko + jeden rodzic) stosując się do reżimu sanitarnego – dezynfekcja rąk, maseczka/przyłbica). Uczniowie oczekują na wychowawcę przed […]

Zajęcia świetlicowe

Zajęcia świetlicowe

Rodzice, którzy zainteresowani są uczestnictwem swoich dzieci w zajęciach świetlicowych, a nie złożyli odpowiednich dokumentów, proszeni są o dostarczenie ich do skrzynki podawczej znajdującej się przy drzwiach głównych do szkoły w jak najszybszym terminie. Karta zgłoszenia do pobrana tutaj.

Informacja w sprawie zasiłku oraz stypendium szkolnego

Informacja w sprawie zasiłku oraz stypendium szkolnego

Zasiłek oraz stypendium szkolne dotyczy uczniów będących mieszkańcami miasta Siedlce. Rodzice zainteresowani uzyskaniem zasiłku dla dziecka prosimy o zapoznanie się z tym dokumentem. Rodzice zainteresowani uzyskaniem stypendium  dla dziecka prosimy o zapoznanie się z tym dokumentem.