Projekt WSPÓLNE KROKI W CYBERŚWIECIE

Projekt WSPÓLNE KROKI W CYBERŚWIECIE

Klasa 3a  z wychowawczynią Katarzyną Kamińską bierze udział w projekcie o Cyberświecie organizowanym przez Fundację Poza Schematami. Program Wspólne kroki w Cyberświecie ma za zadanie ukształtowanie u dzieci uczących się w trzecich klasach wiedzy i umiejętności, które sprzyjają bezpiecznemu korzystaniu z Internetu i innych mediów elektronicznych, a także chronią przed uzależnieniami od nich. Na potrzeby […]