Kończy się karnawał

Kończy się karnawał

Kończy się karnawał. Zbliżamy się do Wielkiego Postu – czasu ascezy, postanowień, walki z naszymi słabościami. Wielkie tradycje karnawału towarzyszą Polakom od kilku wieków. Są  to zwyczaje, obyczaje, szkolne bale karnawałowe. Podczas lekcji religii uczniowie klasy 5c  przyglądali się zwyczajom  zakorzenionym w polskiej tradycji  Roku obrzędowego, szukali klucza,  czy i w jaki sposób tradycja kształtuje […]