Wspólne śpiewanie Hymnu

Wspólne śpiewanie Hymnu

Nasza Szkoła wzięła dziś udział w akcji „Rekord dla Niepodległej” ogłoszonej przez Minister Edukacji Narodowej oraz Radę Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej. Punktualnie o godzinie 11.11 uczniowie i nauczyciele zebrali się na boisku szkolnym i wspólnie odśpiewali Hymn Polski z okazji zbliżającej się rocznicy Stulecia Niepodległości. Odśpiewaliśmy wszystkie 4 zwrotki Hymnu w łączności […]