VIII Dyktando Siedleckie

VIII Dyktando Siedleckie

12 kwietnia 2018 r. odbyło się VIII Dyktando Siedleckie, którego celem jest upowszechnianie kultury języka, kształcenie umiejętności prawidłowego stosowania zasad ortograficznych i interpunkcyjnych, rozwijanie umiejętności ortograficznej samokontroli, popularyzacja idei konkursu jako jednej z form rozwijania zainteresowań i uzdolnień oraz integracja środowiska lokalnego. Konkurs ortograficzny dla uczniów szkół podstawowych, klas gimnazjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, studentów, pracowników naukowych […]