Program „6 za 6”- czyli parkrun dla Szkół.

Program „6 za 6”- czyli parkrun dla Szkół.

Program “6 za 6” – czyli parkrun Skórzec dla szkół. A co to ten parkrun jest? parkrun to oddolna inicjatywa mająca na celu przede wszystkim integrację lokalnej społeczności przez propagowanie aktywności fizycznej. Bieganie jest najłatwiejszym i najtańszym sportem i to właśnie po przez wspólne bieganie staramy się realizować naszą misję. Od razu należy zaznaczyć , […]