Informacja o 2 maja 2017 r.

Informujemy, 2 maja 2017 r. szkoła będzie sprawowała opiekę świetlicową nad chętnymi uczniami.

W tym dniu obiadu nie będzie, proszę zaopatrzyć dzieci w kanapki oraz napoje na czas pobytu w szkole.

Osoby zainteresowane opieką świetlicową w/w dniu proszone są o zgłoszenie się do wychowawców świetlicy szkolnej.