Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

2 listopada 2018 roku zgodnie z Zarządzeniem nr 12/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach z dnia 28.09.2018 r.

w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019, jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. W tym dniu świetlica szkolna będzie pełniła dyżur dla zainteresowanych uczniów.