19 czerwca (poniedziałek) – dzień bez zajęć dydaktycznych

Prosimy o zapoznanie się z ogłoszeniem.