18. Dzień Papieski w SP 4

dzienpapieski18W ostatnią niedzielę – 14 października, pod hasłem „Promieniowanie Ojcostwa”, w całej Polsce uroczyście obchodzony był 18. Dzień Papieski. A we wtorek, 16 października przypadała 40. rocznica wyboru Karola Wojtyły na Papieża i to właśnie w ten dzień odbył się w naszej Szkole Apel Papieski. Uczniowie z klasy 8b oraz uczennice z klas 7c i 6a pod kierunkiem pana Michała Woźniaka przygotowali akademię w formie spektaklu słowno – muzycznego. Przedstawienie przypomniało wszystkim sylwetkę świętego Jana Pawła II. Poważne i radosne epizody jego biografii przeplatane były piosenkami i muzyką związaną z osobą Papieża – Polaka. Całość wzbogaciła przygotowana przez uczniów prezentacja multimedialna oraz dekoracje przygotowane przez s. Józefę Kwiatkowską.
Po apelu nadeszła kolejna uroczysta chwila. W ramach obchodów Stulecia Niepodległości Polski w SP 4 nauczyciele religii z naszej Szkoły zorganizowali konkurs literacko – poetycki „Modlitwa za Ojczyznę”. Konkurs spotkał się ze sporym odzewem – nadeszło kilkadziesiąt propozycji modlitwy od uczniów, przede wszystkim z klas 5 – 8.  Jury złożone z polonistów, katechetów i Dyrekcji reprezentowała pani wicedyrektor Agnieszka Szymani, która ogłosiła wyniki. I miejsce zajęła Malwina Powałka z klasy 6c, II – Maks Karczmarczyk z 8d, zaś III nagrodę otrzymał Sergiusz Wojczyk z klasy 5a. Przyznano także trzy wyróżnienia: dla Julii Kasjaniuk z 5d, Niny Jarkowskiej z 6c i Jana Kirscha z 8d. Nagrody i pamiątkowe dyplomy wręczał laureatom pan dyrektor Przemysław Anusiewicz. Dziękujemy wszystkim za udział, gratulujemy zwycięzcom i wyróżnionym!
A oto tekst modlitwy, która zdobyła pierwsze miejsce:
Boże nasz Zbawco!
Proszę, chroń naszą Ojczyznę przed wszelkimi niebezpieczeństwami. Aby kraj nie popadał w konflikty z innymi państwami i rozwijał się w zgodzie i w pokoju.
Modlę się do Ciebie także za nasz naród, ponieważ bardzo pragnę jego wzrastania w wierze, gdyż to właśnie wiara daje nam siłę.
Dziękuję Ci Boże, że zsyłasz na nasz kraj Swoją Łaskę, która podczas trudnych chwil daje nam nadzieję.
Chcę dobra Mojej Ojczyzny, dlatego proszę Cię, wysłuchaj mnie Panie i spraw, aby patrioci i ludzie mądrzy byli pośród nas.
Dziękuję Ci Boże jeszcze za to, że mogę mówić w swoim ojczystym języku i jestem wolnym obywatelem wolnego kraju!

Amen