12 października 2017 r.

Informujemy, że 12 października 2017 r. zajęcia dydaktyczne nie odbędą się.
Szkoła będzie sprawowała opiekę świetlicową nad chętnymi uczniami.

W tym dniu obiadu nie będzie.

Osoby zainteresowane opieką świetlicową w w/w dniu proszone są o zgłoszenie w świetlicy szkolnej.